For kunder

 Hjem / For kunder / Vikarassistanse

Fleksibel og kvalifisert arbeidskraft til små og store oppgaver

Innleie av medarbeidere
En fleksibel bemanningsløsning fra JKS Norge sikrer at din virksomhet kan få optimal utnyttelse av fast stab. Vi bistår med dyktig og kvalifisert fleksibelt personell som ivaretar ditt midlertidige behov. Det gir din virksomhet økt konkurranseevne uten endringer i servicenivået, leveringstid eller kvalitet. Det øker heller ikke dine faste lønnskostnader, og gir deg nødvendig fleksibilitet til å møte kortsiktige endrede behov.


JKS har en solid masse av motiverte, kompetente og dyktige medarbeidere som er klare til å inngå i et godt og likeverdig samarbeid med ditt personell.


JKS Norge gjør alt det praktiske med kontrakter, lønn, feriepenger, skatt, etc. slik at du kan konsentrere deg om å drive din virksomhet. Vi sikrer kvaliteten på medarbeidere, og garanterer at du får avtalt kompetent personell.


JKS Norge inngår i JKS Gruppen som er representert i Danmark og Norge. JKS Danmark har arbeidet med å tilby våre kunder dynamiske og fleksible bemanningsløsninger siden 1995. JKS er Danmarks største bemanningsbyrå, og har 2800 medarbeidere i daglig arbeid.


JKS NORGE AS
Org: 991 922 245

post@jksnorge.no

Om oss

JKS prioriterer tett og personlig kontakt med våre kunder og kandidater fordi vi mener at den tette personlige kontakten sikrer et fruktbart samarbeide.


Les mer

Fleksibilitet er en viktig faktor

Med en sterk bemandingsløsning fra JKS får du en fleksibel medarbeiderstab, hvor du hurtig og enkelt kan justere din kapasitet opp og ned - og tilpasse deg til markedets vilkår.